Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

3.4 Oversikt gjeld og vesentlige langsiktige forpliktelser

3.4.1 Oversikt over gjeld i økonomiplanen og årsbudsjettet

Tall i mill. kronerStartlånOrdinære lånSum lånLån med tilskuddsordninger

fra Husbanken
Lån VAR-sektorOrdinære lån minus lån med

tilskudds-ordninger og VAR-sektor
Beregnet lånegjeld 31.12.2021 2 681 8 113 10 794 485 2 127 5 501
+ Låneopptak 2022 420 1 014 1 434 0 191 823
- Avdrag 2022- 148 - 388 - 537 - 49 - 86 - 254
Beregnet lånegjeld 31.12.2022 2 952 8 739 11 692 435 2 233 6 072
+ Låneopptak 2023 300 1 183 1 483 0 177 1 007
- Avdrag 2023- 158 - 387 - 546 - 37 - 88 - 262
Beregnet lånegjeld 31.12.2023 3 094 9 535 12 630 398 2 321 6 817
+ Låneopptak 2024 300 1 089 1 389 0 169 919
- Avdrag 2024- 168 - 415 - 584 - 37 - 90 - 288
Beregnet lånegjeld 31.12.2024 3 226 10 209 13 434 360 2 400 7 448
+ Låneopptak 2025 300 417 717 0 175 242
- Avdrag 2025- 178 - 430 - 608 - 37 - 92 - 300
Beregnet lånegjeld 31.12.2025 3 348 10 196 13 545 323 2 483 7 390
Tabell T.15 Oversikt over gjeld i økonomiplanen og årsbudsjettet (§ 5-7)
Last ned tabelldata (Excel)

3.4.2 Oversikt over andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet

Garanti gitt overType garantiGarantiramme/lånerammeGarantiansvar 31,12,20Opprinnelig garantiansvar/lånGarantiens utløpstidspunktGodkjente garantier som ikke har begynt å løpe
Stiftelsen Kirkens Bymisjon RogalandSelvskyldnerkausjon 42 570 28 24238 7002038  
Borettslaget GauselparkenSelvskyldnerkausjon 25 482 15 87023 166 2033  
Borettslaget Krosshaug ISelvskyldnerkausjon 11 580 7 79610 696 2035  
Borettslaget Ramsvik Selvskyldnerkausjon 10 598 7 4409 634 2033  
Borettslaget Ramsvik Selvskyldnerkausjon 10 590 7 6479 628 2033  
Forus Utvikling ASSelvskyldnerkausjon 48 400 44 00044 000 2031  
Boganes barnehage  651   
Barnehage Mjuhaugskogen SA  572   
Bamsebu barnehage  970   
Ulsnes barnehage  650   
Tommeliten barnehage  1 092   
Barnehage Geitastova SA  906   
Frøystad andelsbarnehage  944   
Dragaberget barnehage  2 527   
Børesvingen andelslag  3 368   
Huskestua barnehage  70   
Ferde AS  2 329 800 2 096 0002 100 000 2043  
Vikinghallen ASSelvskyldnerkausjon 93 500 68 39285 000 2039  
Stiftelsen Stavanger ishallSelvskyldnerkausjon 66 000 46 80060 000 2040  
Museum Stavanger ASSelvskyldnerkausjon 3 850 2 4803 100 2032  
Museum Stavanger ASSelvskyldnerkausjon 44 000 32 00040 000 2032  
AllserviceSelvskyldnerkausjon 11 000 10 00010 000 2028  
Finnøy Flerbrukshall SAKausjon4 436 5504 033 2022  
Depositumgarantier Sosialtjenesteloven § 21 5 934 2021-2023 
Hinna Fotballklubb Selvskyldnergaranti3 300    3 000
Sum garantier/lån ved kausjon 2 705 106 2 384 900 2 437 957  3 000
Låneansvar IKSLovhenvisning Andel av låneramme

i selskaps-avtale
Garantiansvar pr 31.12.20Sum opprinnelig lånVarighetEierandel
IVAR IKSIKS-loven § 32 000 0001 705 2292 329 320Løpende 41,24 %
Stavanger Konserthus IKSIKS-loven § 3792 100450 507495 000Løpende 89,00 %
Brannvesenet Sør-Rogaland IKSIKS-loven § 310 9889893 186Løpende 43,95 %
Stavangerregionen havn IKSIKS-loven § 3245 640208 471352 188Løpende 81,88 %
Renovasjonen IKSIKS-loven § 312 50033 509 Løpende 50,00 %
Multihallen og Storhallen IKS IKS-loven § 3110 51945 09985 840Løpende 53,65 %
Sørmarka Flerbrukshall IKSIKS-loven § 3220 888175 479235 029Løpende 53,65 %
Sum låneansvar gjennom IKS-loven  3 392 6342 619 2823 500 564  
Sum garantier/lån ved kausjon og låneansvar 6 097 741 5 004 182 5 938 521   
      Beløp
Garantier som er innfridd per type     0
Garantier som sannsynligvis må innfris     0
Tabell T.16 Oversikt over andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet (§ 5-7)
Last ned tabelldata (Excel)