Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

4.7 Egenbetalingssatser for skolefritidsordning og Ungdom og fritid

4.7.1 Skolefritidsordningen (SFO)

Kommunestyret har vedtatt at betalingssatsene i SFO høsten 2021 videreføres våren 2022. Fra høsten 2022 økes satsene med kr 89 per måned for en 100 % plass og kr 61 per måned for en 60 % plass:

 PlassMånedspris Vår 2022 (01.01-30.06)Månedspris Høst 2022 (01.08-31.12)
 100 % 3 188 2 688
 60 % 2 194 1 894
Tabell V.30 Betalingssatser SFO vår og høst 2022
Last ned tabelldata (Excel)
  1. Eventuelle matpenger kommer i tillegg.
  2. Kommunestyret har vedtatt å videreføre ordningen med gratis SFO for elever på 1. trinn. Stavanger kommune følger den nasjonale ordningen med friplass til barn med funksjonshemning på 5-7 trinn, samt egen ordning med gratis SFO-plass på 8.-10. trinn som har et skolefritidstilbud knyttet til et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud (STOLT).
  3. Stavanger kommune følger den nasjonale moderasjonsordningen for foreldrebetaling. Ordningen innebærer at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre 6 % av samlet inntekt i husstanden for et barn i SFO.
  4. Kommunestyret har vedtatt at Stavanger kommune viderefører ordningen med 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. betalende barn i SFO. Moderasjonsordningen gjelder også mellom SFO og barnehage. Moderasjonen gis av laveste plasstørrelse.

4.7.2 Ungdom og fritid

Fiks Ferigge Ferie

Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger kommunes aktivitetstilbud til barn og unge i skolens sommerferie. Tilbudet består blant annet av ferieklubber med base i kommunens bydelshus og sommerskole på Lundsvågen. Sommerleir på Vier har utgått fra tilbudet.

Kommunestyret har vedtatt at betalingssatsene for Fiks Ferigge Ferie i 2021 videreføres også i 2022.

 Type tilbudPris egenandel 2022
 Ferieklubb750
 Sommerskole på Lundsvågen1 250
Tabell V.31 Egenandel Fiks Ferigge Ferie
Last ned tabelldata (Excel)

Bydelshus

Lokaler i kommunens bydelshus brukes gebyrfritt av forskjellige frivillige lag og organisasjoner, og leies ut etter gitte satser til arrangementer i privat regi. Kommunestyret har vedtatt i 2022 å øke satsene i snitt 3%.

 Type arrangement/leietaker  Pris 2022
 Private barneselskaper 500 per gang
 Private arrangementHverdager under 3 timer340 per time
 Private arrangementHverdager over 3 timer1 390 per gang
 Private arrangementKveldstid fre- lør- eller søndag1 390 per gang
 Private arrangementHele dagen fre- lør- eller søndag2 030 per dag
 Private arrangementHele helgen4 060 per helg
 Klassefester o.l. regi av FAU/elevråd/skole 0
 Frivillige lag og organisasjoner 0
 Møter kommunale etater i bydelen 0
 Fast lagerplass for brukere av bydelshuset 790 per år
 Frisør / fotpleier 55 per time
 Privat næringsvirksomhetFast kontorplass3 640 per måned 
 OrganisasjonerFast kontorplass2 110 per måned 
 Ungdomsorganisasjoner u/ansattFast kontorplass790 per måned 
 Ungdomsorganisasjoner m/ansattFast kontorplass1 540 per måned 
 Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang260 per 6 timer/uke 
 Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang158 per 3 timer/uke 
Tabell V.32 Gebyrer ved leie av lokaler i kommunens bydelshus
Last ned tabelldata (Excel)