Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

2.1 Finansielle måltall

Finansielle målRegnskap

2020
Opprinnelig
vedtatt budsjett

2021
Justert budsjett

2021
Vedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
Snitt

2022-2025
Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene3,8 %1,9 %2,0 %1,7 %2,1 %1,9 %1,3 %1,8 %>2 %
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene9,0 %13 %15 %15 %15 %15 %10 %14 %<11-12 %
Investeringer, andel egenfinansiering57 %46 %44 %55 %41 %47 %69 %53 %>50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene65 %72 %70 %71 %78 %84 %84 %79 %<60 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene9,0 %7,1 %9,5 %8,9 %8,8 %8,9 %9,1 %8,9 %>6 %
Tabell V.4 Finansielle måltall
Last ned tabelldata (Excel)