Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

Tabell 4.8-Overforinger-fra-Lyse-AS.-Tall-i-1000-kr.-1

Prognose - overføringer fra Lyse (tall i 1000 kr)SK´s andel 45,74 %2022202320242025
Opprinnelig lån på kr 3 mrd. 1 372 050 776 345 730 610 684 875 639 140
Avdrag til føring i investering  45 735 45 735 45 735 45 735
Rente til føring i drift  24 800 27 300 27 300 27 600
Utbytte til føring i drift  297 400 301 600 306 800 315 200
Sum  367 935 374 635 379 835 388 535
Last ned tabelldata (Excel)