Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

Tabell T.15 Oversikt over gjeld i økonomiplanen

Tall i mill. kronerStartlånOrdinære lånSum lånLån med tilskuddsordninger

fra Husbanken
Lån VAR-sektorOrdinære lån minus lån med

tilskudds-ordninger og VAR-sektor
Beregnet lånegjeld 31.12.2021 2 681 8 113 10 794 485 2 127 5 501
+ Låneopptak 2022 420 1 014 1 434 0 191 823
- Avdrag 2022- 148 - 388 - 537 - 49 - 86 - 254
Beregnet lånegjeld 31.12.2022 2 952 8 739 11 692 435 2 233 6 072
+ Låneopptak 2023 300 1 183 1 483 0 177 1 007
- Avdrag 2023- 158 - 387 - 546 - 37 - 88 - 262
Beregnet lånegjeld 31.12.2023 3 094 9 535 12 630 398 2 321 6 817
+ Låneopptak 2024 300 1 089 1 389 0 169 919
- Avdrag 2024- 168 - 415 - 584 - 37 - 90 - 288
Beregnet lånegjeld 31.12.2024 3 226 10 209 13 434 360 2 400 7 448
+ Låneopptak 2025 300 417 717 0 175 242
- Avdrag 2025- 178 - 430 - 608 - 37 - 92 - 300
Beregnet lånegjeld 31.12.2025 3 348 10 196 13 545 323 2 483 7 390
Last ned tabelldata (Excel)