Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

Tabell 4.11-Oversikt-over-lanetyper

Tall i mill. kroner StartlånOrdinære lånSum lånLån med tilskudds-
ordninger fra
Husbanken
Lån VAR-sektorOrdinære lån
minus lån med
tilskudds-ordninger
og VAR-sektor
1 234567
Beregnet lånegjeld 31.12.2021 2 6818 113107944852 1275 501
+ Låneopptak 2022 4201 07714970191886
- Avdrag 2022 -148-390-539-49-86-256
Beregnet lånegjeld 31.12.2022 2 9528 80011 7524352 2336 132
+ Låneopptak 2023 3001 2461 54601771069
- Avdrag 2023 -158-391-550-37-88-266
Beregnet lånegjeld 31.12.2023 3 0949 65412 7483982 3216 935
+ Låneopptak 2024 30011561 4560169986
- Avdrag 2024 -168-422-590-37-90-294
Beregnet lånegjeld 31.12.2024 3 22610 38813 6143602 4007 627
+ Låneopptak 2025 3004897890175313
- Avdrag 2025 -178-438-617-37-92-309
Beregnet lånegjeld 31.12.2025 3 34810 43813 7873232 4837 632
Last ned tabelldata (Excel)